Fra uke 27 t.o.m. uke 32 vil Melbu legekontor være stengt, grunnet ferieavvikling. 

All legetjeneste i kommunen vil utføres fra Stokmarknes legekontor, helsehuset. 

Det vil ikke være noen endringer i åpningstidene. All tlf. kontakt vil gå gjennom Stokmarknes legekontor.

 

Stokmarknes legekontor 761 64 200

Legevakten 116 117